2 million tyres fitted
each year

Same day fitting available
book online

Tyre fitting
at a time that suits you

 
Branch opening hours
Monday - Friday 8:30 - 17:30
Saturday 8:30 - 13:00
Protyre Autocare logo

The new home for Huw Lewis Tyres

Buy Tyres Online

Search & Book for Same Day Fitting

Book Your MOT

MOTs starting from just £32.45

Book Your Car Service

Servicing from just £79

MOT

Mae Teiars Huw Lewis Tyres Aberystwyth wedi'i awdurdodi gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau neu DVSA (VOSA gynt) i wneud cyfres o wiriadau ac arolygiadau cynhwysfawr ar eich cerbyd.

Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid bod eich cerbyd mewn cyflwr sy’n 'addas i'r ffordd fawr' ac felly mae’n rhaid i bob cerbyd dros 3 oed gael MOT. Bob blwyddyn mae’n rhaid i bob cerbyd gael prawf MOT os yw'n 3 oed neu'n hyn. Mae ein profwyr sydd wedi’u hyfforddi yn arbenigwyr a byddan nhw’n sicrhau bod eich cerbyd yn cael ei brofi i'r safonau uchaf a byddwch yn derbyn tystysgrif MOT fydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi.

Yn Teiars Huw Lewis ni fyddwn yn codi ffi ail-brofi os bydd eich car yn methu'r prawf y tro cyntaf. Byddwn bob amser yn gwneud pob ymdrech i gywiro unrhyw fân broblemau a allai achosi i’r cerbyd i fethu’r prawf e.e. bylbiau golau neu weipars gan osgoi'r anghyfleustra o ail-brofi.

repair shop
© Copyright 2024 Huw Lewis WelshWeb Design by Toolkit Websites