ORIAU AGOR CANGEN
Monday - Friday 8:00 - 17:30
Saturday 8:00 - 14:00

Machynlleth : 01654 370 003
Lampeter : 01570 250 042
Aberystwyth : 01970 450 175

wheel alignment

Prynu Teiars Ar-lein

catalytic converter

Archebu MOT i Gar

car battery

Archebu Gwasanaeth i'r Car

repair shop

MOT

Mae Teiars Huw Lewis Tyres Aberystwyth wedi'i awdurdodi gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau neu DVSA (VOSA gynt) i wneud cyfres o wiriadau ac arolygiadau cynhwysfawr ar eich cerbyd.

Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid bod eich cerbyd mewn cyflwr sy’n 'addas i'r ffordd fawr' ac felly mae’n rhaid i bob cerbyd dros 3 oed gael MOT. Bob blwyddyn mae’n rhaid i bob cerbyd gael prawf MOT os yw'n 3 oed neu'n hyn. Mae ein profwyr sydd wedi’u hyfforddi yn arbenigwyr a byddan nhw’n sicrhau bod eich cerbyd yn cael ei brofi i'r safonau uchaf a byddwch yn derbyn tystysgrif MOT fydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi.

Yn Teiars Huw Lewis ni fyddwn yn codi ffi ail-brofi os bydd eich car yn methu'r prawf y tro cyntaf. Byddwn bob amser yn gwneud pob ymdrech i gywiro unrhyw fân broblemau a allai achosi i’r cerbyd i fethu’r prawf e.e. bylbiau golau neu weipars gan osgoi'r anghyfleustra o ail-brofi.

gofynnwch am ddyfynbris am ddim
© Copyright 2023 Huw Lewis WelshWeb Design by Toolkit Websites