2 million tyres fitted
each year

Same day fitting available
book online

Tyre fitting
at a time that suits you

 
Branch opening hours
Monday - Friday 8:30 - 17:30
Saturday 8:30 - 13:00
Protyre Autocare logo

The new home for Huw Lewis Tyres

Buy Tyres Online

Search & Book for Same Day Fitting

Book Your MOT

MOTs starting from just £32.45

Book Your Car Service

Servicing from just £79

Bar tynnu (Drawbar)

Rydym yn cyflenwi bariau tynnu gan restr eang o gynhyrchwyr blaenllaw sydd wedi'u lleoli yn y DU a chyfandir Ewrop. Rydym yn cyflenwi bariau tynnu Towsure Witter, Bosal, Brinck ac eraill.

Mae gennym filoedd o fariau tynnu sydd ar gael i ni yn uniongyrchol o'r cynhyrchwyr, gan amlaf os yw'n cael ei archebu cyn 2pm dylai gyrraedd y diwrnod gwaith canlynol.

Rydym bellach yn cadw stoc o amrywiaeth eang o offer trydanol penodol i gerbydau (llawer ohonyn nhw‘n "becynnau plygio i mewn") ynghyd â'r pecynnau trydanol cyffredin.

Ynghyd â bariau tynnu rydym hefyd yn cyflenwi ac yn gosod amrywiaeth o raciau beics/raciau a bocsys to. Cysylltwch â ni i weld yr amrywiaeth sydd ar gael gennym.

O 1998 mae cyfreithiau'r Gymuned Ewropeaidd wedi gwella ansawdd bariau tynnu, ond maen nhw hefyd wedi gosod rhai cyfyngiadau ar yr hyn y gallwch ei osod.

Cymorth teiars ochr ffordd 24/7

Mae Teiars Huw Lewis Tyres yn deall y gall sefyllfaoedd argyfyngus ac anfwriadol godi o bryd i'w gilydd. Mae ein gwasanaeth ymateb cyflym yn golygu y gallwch fod yn hyderus y bydd Teiars Huw Lewis yno i gael eich cerbyd masnachol yn ôl ar y ffordd.

Mae Teiars Huw Lewis yn unigryw yn y ffaith eu bod mewn sefyllfa i gynnig sicrwydd i gerbydau yn torri i lawr ar draws y wlad sy'n sicrhau bod eich cerbydau yn ôl ar y ffordd mor gyflym a diogel â phosibl ar draws y DU.

Mae timau ymroddgar yn canolbwyntio ar gerbydau yn torri i lawr ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos a 365 diwrnod y flwyddyn. Mae ein tîm ochr ffordd i gyd wedi'u hyfforddi gyda MICHELIN ac fe allan nhw ddatrys problemau torri i lawr wrth ochr ffordd yn effeithiol ac yn gyflym.

Mae rhestr brisiau clir a syml ar gael ar gyfer y gwasanaethau canlynol:

  • Ymateb Cyflym - ar gyfer cymorth torri i lawr wrth ochr y ffordd.
  • Cymorth Torri i Lawr - ar draws y DU, 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.
  • Gwaith Gwasanaeth wedi'i Drefnu - cerbydau yn ôl ar y ffordd cyn gynted â phosibl
  • Gwasanaeth mewn Canolfannau - gwasanaeth technegol diogel a gonest
  • Syml a Chlir – system brisio glir.

Areas covered:

Barmouth, Dolgellau, Newtown, Machynlleth, Towyn, Aberdovey, Llanidloes, Rhayader, Aberystwyth, Borth, Aberaeron, Tregaron, Lampeter, Llandysul, Cardigan, Newcastle Emlyn, Llandovery, Builth Wells, Snowdonia National Park, New Quay, Aberporth, Llandysul, the A487, the A44, the A470, the A489, the A458

Other services offered by Huw Lewis Tyres & Exhausts Ltd:

Free tyre safety check , Wheel alignment , Winter check , Car servicing , Book MOT , Buy tyres , Batteries , Exhaust , Brakes

© Copyright 2024 Huw Lewis WelshWeb Design by Toolkit Websites