ORIAU AGOR CANGEN
Monday - Friday 8:00 - 17:30
Saturday 8:00 - 14:00

Machynlleth : 01654 370 003
Lampeter : 01570 250 042
Aberystwyth : 01970 450 175

wheel alignment

Prynu Teiars Ar-lein

catalytic converter

Archebu MOT i Gar

car battery

Archebu Gwasanaeth i'r Car

repair shop

PEIPEN FWG

Yn Teiars Huw Lewis Tyres, rydym yn cadw pibellau mwg i ffitio'r dewis mwyaf o fotobeics, ceir a faniau. Galwch heibio i gael diagnosis o gyflwr yr egsost a dyfynbris am ddim.

Mae system pibell ecsôst iach yn bwysig i gynnal iechyd a lles teithwyr y car, injan sy'n rhedeg yn llyfn ac yn dawel a sicrhau eich bod yn cael yr injian i redeg yn effeithlon. Os oes gennych unrhyw bryderon yn ymwneud â chyflwr peipen fwg eich car, yna galwch heibio am wiriad diogelwch am ddim.

Mae pibellau ecsôst Teiars Huw Lewis yn cynnwys gwarant blwyddyn lawn .

Gofynnwch am ddyfynbris am ddim Free Exhausts Check
© Copyright 2023 Huw Lewis WelshWeb Design by Toolkit Websites