ORIAU AGOR CANGEN
Monday - Friday 8:00 - 17:30
Saturday 8:00 - 14:00

Machynlleth : 01654 370 003
Lampeter : 01570 250 042
Aberystwyth : 01970 450 175

wheel alignment

Prynu Teiars Ar-lein

catalytic converter

Archebu MOT i Gar

car battery

Archebu Gwasanaeth i'r Car

Batris

Mae Teiars Huw Lewis yn cyflenwi ac yn stocio amrywiaeth o fatris gan gynnwys batris ar gyfer cadeiriau olwyn, bygis golff, ceir tegan, cerbydau masnachol, tractors, motobeics, ceir ac unrhyw gerbyd arall.

Mae gennym amrywiaeth lawn o fatris ar gyfer eich carafán a chychod pysgota hefyd. Mae ein stoc gynhwysfawr o fatris yn cynnwys yr isod:

Archebwch wiriad batri am ddim

BATRI CAR VARTA ASIA

Mae batris ceir Varta Asia wedi'u hanelu at geir sydd wedi'u cynhyrchu neu'u mewnforio o farchnadoedd yn Asia. Mae gan y rhain warant tair blynedd.

BATRIS CAR DYNAMIG GLAS VARTA

Mae batris car Varta yn enwog drwy'r byd am eu ansawdd uchel. A dweud y gwir, cymaint yw eu henw da fel bod y rhan fwyaf o gynhyrchwyr ceir yn eu gosod yn eu ceir newydd! Mae gan bob batri car Varta warant tair blynedd.

Rydym hefyd yn stocio amrywiaeth gynhwysfawr o fatris motobeics, a batris ar gyfer cerbydau hamdden ac amaethyddol. Cysylltwch â ni am bris i’w gosod.

BATRIS AGM VARTA GEL

Mae amrywiaeth o fatris gel Varta sydd o'r safon uchaf yn cael eu gosod gan gynhyrchwyr ceir newydd o safon. Er eu bod yn costio ychydig yn fwy mae car o safon hefyd yn haeddu batri o ansawdd uchel.

© Copyright 2023 Huw Lewis WelshWeb Design by Toolkit Websites