ORIAU AGOR CANGEN
Monday - Friday 8:00 - 17:30
Saturday 8:00 - 14:00

Machynlleth : 01654 370 003
Lampeter : 01570 250 042
Aberystwyth : 01970 450 175

wheel alignment

Prynu Teiars Ar-lein

catalytic converter

Archebu MOT i Gar

car battery

Archebu Gwasanaeth i'r Car

repair shop

TEIARS HUW LEWIS

Rydym yn fusnes lleol sy'n cynnig gwasanaeth ‘galw i mewn‘, gwasanaeth 'galw heibio' a gwasanaeth ‘cadw lle’ ar y we. Fydd ddim angen i chi dalu ar-lein wrth gadw lle ar-lein, gallwch gadw eich lle a dewis dyddiad i ddod i mewn i osod eich teiars a thalu yn y ffordd arferol.
Mae Teiars Huw Lewis yn ganolfan cyflenwi a gosod teiars lleol yn gwasanaethu ABERYSTWYTH, LLANBEDR PONT STEFFAN a MACHYNLLETH a'r ardaloedd cyfagos. Rydym yn cynnig gwasanaeth personol ynghyd â gwybodaeth leol a dewis gwych o deiars i siwtio pob poced a cherbyd. Rydym hefyd yn falch iawn o fod yn Ganolfan Michelin ardystiedig.
Ynghyd â theiars rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth cydbwyso ac alinio olwynion ynghyd â chyflenwi a gosod batris, brêcs a'r holl ddarnau angenrheidiol sy'n ofynnol i gadw'ch car mewn cyflwr diogel ac addas i'r ffordd fawr.
Gallwch ddefnyddio'r wefan hon i archebu eich teiars neu gallwch alw i mewn i'n gweld os nad ydych chi'n siwr beth ydych chi eisiau ac angen cyngor.

Dewch o Hyd i Ni

ABERYSTWYTH

Huw Lewis
Glanyrafron Ind Estate, Llanbadarn,
Aberystwyth, Ceredigion
SY23 3LQ
Get Directions
01970 450 175

LAMPETER

Huw Lewis
Mill Garage, North Road,
Lampeter, Ceredigion
SA48 7JA
Get Directions
01570 250 042

MACHYNLLETH

Huw Lewis
Maglona Garage, Heol Maengwyn,
Machynlleth, Powys
SY20 8EA
Get Directions
01654 370 003

© Copyright 2022 Huw Lewis WelshWeb Design by Toolkit Websites