ORIAU AGOR CANGEN
Monday - Friday 8:00 - 17:30
Saturday 8:00 - 14:00

Machynlleth : 01654 370 003
Lampeter : 01570 250 042
Aberystwyth : 01970 450 175

wheel alignment

Prynu Teiars Ar-lein

catalytic converter

Archebu MOT i Gar

car battery

Archebu Gwasanaeth i'r Car

repair shop

Brecs

Mae Teiars Huw Lewis, yn cynnig gwasanaeth gwirio brêcs am ddim sy'n cynnwys mesuriad digidol o'r traul ar badiau’r brêcs, gwadnau’r brêcs, disgiau’r brêcs neu brêcs drwm fel eu bod yn cydymffurfio a gofynion y cynhyrchwr. Y nod yw cynnig y cyngor gorau posibl i'ch helpu chi i adfer cyflwr ac effeithlonrwydd eich system brecio mor agos â phosibl i fanylion gwreiddiol y cynhyrchwr.

Mae gwiriad brêc Teiars Huw Lewis yn cymryd tua 45 munud i'w gwblhau. Cofnodir canlyniad yr archwiliad hwn gydag adroddiad brêc ysgrifenedig ynghyd â dyfynbris am unrhyw waith fyddai angen ei wneud.

Gofynnwch am ddyfynbris am ddim Gwiriad brêc am ddim
© Copyright 2023 Huw Lewis WelshWeb Design by Toolkit Websites